Event Details


On Tuesday, December 11, 2018 The Netherland Club, together with the local departments of Dutch political parties, will organize a political café. Honorary guest and speaker on this evening is Sander Dekker, the Dutch Minister for Legal Protection. This TNC event are in the Dutch language.

Op dinsdag 11 december 2018 organiseert The Netherland Club, samen met de lokale afdelingen van Nederlandse politieke partijen, een politiek café. Eregast en spreker op deze avond is drs. Sander Dekker, de Nederlandse Minister voor Rechtsbescherming.

Minister Dekker is in NY voor een werkbezoek aan verschillende rechtelijke organisaties en projecten zoals een buurtrechter, schuldenrechter en een slachtofferorganisatie. Tijdens deze TNCPOLITIEK zal de Minister vertellen over zijn nieuwe functie; Minister van Rechtsbescherming. Wat verstaat hij zelf onder de titel Rechtsbescherming en hoe pakt dat uit in zijn dagelijkse ministeriële bezigheden? Welke onderwerpen geeft hij prioriteit en waarom. Wat wil hij bereiken de komende jaren. En hij zal terugblikken op het eerste jaar van de huidige coalitie (VVD, CDA, D66 en CU). Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en een open gesprek met de aanwezigen. Voorafgaand en na afloop van zijn verhaal is er een informele borrel, waarbij er gelegenheid is om met de minister in gesprek te gaan.

SANDER DEKKER
Sander Dekker (1975) is een Nederlands politicus (VVD). Na een wethouderschap in de gemeente Den Haag (2006-2012) werd hij landelijke politiek actief, als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II.

In het huidige kabinet bekleedt Sander Dekker de stoel van Minister voor Rechtsbescherming. Deze nieuwe ministerspost valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dekker gaat onder andere over rechtsbijstand, slachtofferhulp, kansspelen, bescherming persoonsgegevens en het CJIB.

Dit event is voor TNC leden. Leden kunnen tickets bestellen via de link in de persoonlijke uitnodigingsmail voor dit event. Als u deze niet heeft ontvangen en toch aanwezig wil zijn, stuur dan een email naar info@netherlandclub.com.